29. August 1917

Den gamle lensgreves død.

Jeg var så betaget, at jeg lå hele Natten uden at kunne sove, endelig blev det Morgen, og Albert kom ind i min Stue. Så snart jeg havde drukket min Havresuppe inde i min Stue gik jeg ind til Moder, der lå i Sengen og græd, Hans sad hos hende, vi græd længe sammen. Det gjorde et så stærkt Indtryk på mig, da jeg spurgte Moder, om der skulle spændes for efter Frokost, og hun svarede: ”Det er jo Dit Hus”, jeg kom til at græde stærkt over det og brød ud, at det var hendes Hus. Hans og jeg gik ned til Saugmann for at tale om Begravelsen, der skal finde Sted i Dag otte Dage, så talte vi med den unge smukke Goltermann om Dekoreringen af Kirken.  Moder, Hans og jeg spiste sammen inde i Moders Sovekammer, Frøken Blumer og Ingerd spiste sammen i Spisestuen. Fader blev lagt i Zinkkisten Kl. 2, Dr. Rasmussen var tilstede, så blev Kisten stillet ind i Faders Stue, helt skjult under Kranse, der var indrettet som i et Ligkapel derinde, med sort og hvidt på Væggene, den unge Goltermann har megen Smag.

Lensgrevinden Johanne Ahlefeldt-Laurvig (1846-1930). Fotografi cirka 1900. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti