29. Juni 1937

Striden med Odense Teater.

Flere Breve fra Carl Lauritzen, der åbenbart er meget ulykkelig over, at der er faldet Mistanke på ham for at være med i Odense Teaters stygge Kampagne mod mig, skønt han står i Taknemmelighedsgæld til mig. Mon overhovedet nogen af Skuespillerne er med i Aktionen, den Blomst gror vist i Direktør Rungwalds Have. Ved Frokosten så jeg Redaktør Paul Dreyer med Kone og med den gamle Boghandler Dreyer, vi holdt os i Afstand fra hinanden, hvad der vist er det klogeste under disse Forhold, jeg har desuden lagt hele Sagen i Graaes Hånd.

Odense Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti