29. Marts 1917

Besøg hos Viggo Jarls familie.

Tog et rart Bad henne i Studiestræde, for ikke at skulle stå i Kø, Badeanstalten er på Grund af Kulmanglen kun åben de 4 af Ugens Dage, tog jeg et Luksusbad, dem er der ingen rift om, da de er dyre. Det er en flink Bademester; han, der plejer at behandle mig; han fortalte, at Forstmand nu var midlertidig ansat ved Anstaltens Folkebade. Efter Frokost var jeg med Moder og Preben på et Par Visitter, blandt hos det rare gamle Søskendepar Heckscher. Preben og jeg forsøgte at træffe Georg Brandes, der havde bedt os aflægge ham et Besøg, det var et så pænt Brev fra ham. Vi kørte derud sammen med Forældrene, det var Faders sædvanlige Automobiltur. Jeg blev derpå sat af i Rosenvænget udfor Konferensråd Jørgensens. Konferensrådinden så, trods Årene og Sygdommen, ligefrem skøn ud, og det syntes som om hun havde genvundet sin gamle Energi, hun var synlig glad ved at se mig. Også Konferensråden var meget venlig, han er meget rolig i Sammenligning med sin Frue. Der var en Del Visitter, sluttelig kom Axel Jarl, der lod mig forstå, at han havde længtes efter at gøre mit Bekendtskab. Fra Viggo var der ikke hørt længe, men Postforvindelsen med England er jo næsten ophørt. Glad ved mit Besøg. Oppe at prøve Tøj hos Børresen. Hyggelig Middag hos Forældrene, også Preben og Mary var tilstede, Komtesse Lerche sang kønt for os. Frøken Dons venter sig store Ting af Ingegerds Stemme, men forløbig må Stemmen fuldstændig hvile.

Billedhuggeren Viggo Jarl (1879-1965) som ældre. Udateret fotografi. Privateje.

Sted
Årti