29. November 1927

Besøg hos Forfatterne Elith Reumert og Aage Barfoed.

Jeg var efter Løfte oppe hos gamle Elith Reumert, hvor var der hyggeligt derinde, hvor han sidder og arbejder, det kan man da med Rette kalde et Studereværelse, også hans Kone virkede så hyggelig, der er noget underligt ved en 70-årig Kone, der engang har været Balletdanserinde. Vi talte om Opførelsen af Hakon Jarl, jeg nævnede mine Forventninger til Eyvind Johan-Svendsen, Reumert stillede sig lidt tvivlende til den unge Mands Fremtid, da han havde arvet Faderens Tilbøjelighed for Flasken. Hvor er der hyggeligt i en Stue med Bøger og stærkt personlige Genstande. Var ude hos Aage Barfoed, der bor lige så hyggeligt som Reumert, han har desuden Blomsterplanter. Han er vist et meget ensomt Menneske, han talte meget lidt om sit eget Forfatterskab, kun ganske flygtigt om en Tekst til Eleonora Christine. Jeg fik en dybt personlig Samtale med ham, han fortalte mig om de Forskninger, der havde klarlagt, at efter Døden kom de der i Livet havde søgt Gud til at leve med ham, de andre ville blive udslettede, altså går de i en Slags Nirvana. Forsøgte at træffe Rudolph Madsen men traf kun hans pæne Søn, der læser til polyteknisk Eksamen.

Skuespilleren og forfatteren Elith Reumert (1855-1934). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti