3. April 1929

Forskelligt vedrørende den russiske zarfamilie.

Havde en Del Forretningsbreve at besørge. Kørte efter Frokost ud til Hvidøre for at se på de Ting, der skal sælges ved Auktion efter Kejserinde Dagmar og Dronning Alexandra. Da det kun var Folk, som Admiral Amdrup og Højesteretssagfører Trolle, executores i Kejserindens Bo, havde indbudt, var der ikke særlig mange Mennesker. Jeg anmodede Taksatricen om købe forskellige Ting til mig ved Auktionen, talte med General Hegermann og Gersdorph. Gersdorph var meget ked over, at executres ikke ville gå ind på hans Ide om at tage 1 Krone i Entré, af dem, der kom til Eftersynet i disse Dage, Pengene skulle have været anvendt til den russiske Kirke i Bredgade, det kniber nok for Menigheden med den Kirke. Storfyrstinde Olga med Familie har leget en meget beskeden Villa i Hellerup; hun med sit lyse Sind tager Modgangen uden Klager, medens Søsteren Xenia er blevet bitter, men det er da ikke så underligt, førstnævnte har en rar Mand, medens den anden forsømmes på det kompletteste af sin Mand, vor Dronnings Morbroder, og hendes Børn er fattigt og dårligt gift. Jeg håber det må lykkes mig at erhverve den store smukke søgrønne Vase og den blå Emaljekrukke.

Kejserinde Dagmar af Rusland (1847-1928). Fotografi 1926. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti