3. April 1932

”Dronning Margareta” på Odense Teater.

Var til Eftermiddagsforestillingen på Odense Teater, hvor Dronning Margareta blev opført. Det var tillige Skoleforestilling. Hvor Nutidens Børn er forskellige fra min Tids. Dengang var Børn fulde af Andagt når de kom i Teatret, de sad stille og artige. Disse Børn i Aften skræppede op, var urolige og støjende, kravlede op på Sæderne, som de snavsede til med deres snavsede Fodtøj, de snakkede til Kapelmesteren og fandt på mange andre Uartigheder. Flere af de Fejl jeg efter Premieren havde gjort Direktøren opmærksom på, var blevne rettede. Spiste en udmærket Middag med grønne Ærter og var så et Par Timer ude hos Starck, der talte om, at Lind gik rundt med en Odense Teaterdirektør i Maven og brændte af Begærlighed efter at komme i nærmere Forbindelse med mig, for at min Støtte kunne bevares under hans eventuelle Direktion, han håbede at kunne komme i Lag med mig gennem Starck, som han derfor dyrkede.

Dronning Margareta på Odense Teater. Fotografi 1932. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti