3. August 1939

Boghandler Arnold Busck fortæller om Kaj Munk.

Busck fortalte en hel Del om Kaj Munk, der udsender sine Bøger på Buscks Forlag. Forbindelsen mellem de to skriver sig fra Regenstiden, da Kaj Munk som så mange andre Regensianere fik sine Bøger fra Buscks Boghandel, ligesom de andre Regensianere kalder Munk Busck for ”Onkel Busck”. Busck fortalte, at Kaj Munks Indtægt sidste År havde været 175.000 Kroner! Det er Opførelsen af hans Stykker, der skaffer Digteren den enorme Indtægt. Han får 800 Kroner fra Det Kongelige Teater hver Gang der opføres et Stykke af ham, idet et Stykke af Kaj Munk ufravigelig går for udsolgt Hus til forhøjede eller dobbelte Priser, på Folketeatret får han 600 pr. Aften, og det skal nok fylde Lommerne på Vedersøpræsten, for Han sidder ved Smeltediglen gik i 10-11 Måneder i Træk. Til trods for de store Indtægter lever Pastor Munk meget spartansk, hvem der så end er hans Gæster, serveres der ikke mere end to Retter Mad i Vedersø Præstegaard, om Søndagen føjes der en Kage til. Der må ikke være Døre, som kan lukkes i Lås, og da Busck under sit Besøg spurgte efter W.C., svarede Munk, at det fandtes ikke, derimod var der et ”Fælleslokum” for hele Præstegården bag Haven, der blev Busck ført hen, og medens han befandt sig derinde kom der både en Karl og en Pige og åbnede Døren, der efter Reglementet ikke var indrettet på at lukkes i Lås. Munk havde en Dag holdt en Fest for Egnens Folk, Deltagernes Tal var 700, og Fru Munk og hendes Pige havde tilberedt al Maden, uden fremmed Hjælp. Munk brugte så godt som intet til sig selv men gav meget bort. Hans Kådhed og løsslupne Humør var ukueligt, sagde Busck; han holdt af at jage rundt på kryds og tværs med sit Automobil gennem Lynghede og Sandklitter, og derfor havde han aldrig andet end et gammelt forfaldent Automobil.

Præsten og Forfatteren Kaj Munk (1898-1944). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti