3. Februar 1918

Situationen i Rusland.

Langt interessant Brev fra Preben, der uden Hensyn til Censuren fortæller løst og fast om de forfærdelige Forhold i Rusland. Nogle af Prebens Kolleger var på Tilbagevejen til Peking gennem Rusland blevne overfaldne ind i Toget af Pøblen, en af Diplomatfruerne havde fået et Slag lige i Ansigtet og var blevet således mishandlet, at hendes ene Nyre havde løsnet sig. De Rejsende var kørt videre med ituslagne Ruder i den i bogstavelig Forstand sibiriske Kulde.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti