3. Februar 1942

Karl Gustav Ahlefeldt kommer på besøg.

Arbejdede på Storkansleren. Var hos Rydgaard at få min nu månedlige Indsprøjtning. Rydgaard udtalte sig meget kraftigt mod Quisling; som han sammenlignede med Nero; mente, at når Nero engang var glemt, ville Verden med Afsky nævne den fule Forræder Quisling. De svenske Blade taler så nogenledes i den samme Tone. Lidt efter at jeg var vendt hjem, kom Karl Gustav, Strålende af Liv og Glæde over den store Succes Fru Inger til Østraat er blevet til; han sagde pænt, at han var den af hele Personalet ved Betty Nansen Teatret, der følte sig mest knyttet til Institutionen, og det var på Grund af min Forbindelse hermed. Karl Gustav sagde så pænt i Anledning af et gammelt Billede, jeg omtalte og som jeg havde set hjemme hos ham: ”Hvad der er mit, er også dit.” Han medbragte to gode Fotografier med en smuk Tilegnelse nedenunder; jeg nyder at vide mig i den Grad elsket, som jeg bliver det af [ham], det er et enestående Forhold i mit Liv; jeg viste ham Tante Idas Stambog.

Skuespilleren Karl Gustav Ahlefeldt (1910-1985). Fotografi cirka 1940. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti