3. Maj 1917

Dyrtiden under krigen.

Havde en ret ubehagelig Køretur til Nyborg, idet Jens Kusk i en ret brøsig Tone klagede over, at Fru Nielsen gav ham stødt Sukker i Stedet for Hugget i Kaffen og truede oven i Købet med at bringe Sagen frem i Aviserne. Hvor vi dog egentlig har det godt her i Danmark, sammenlignet med den øvrige Del af Verden, tænke sig at en Kusk er så forvænt at han, midt under Dyrtiden vil klage offentlig over, at han får stødt Sukker i Kaffen; Folkene have levet i en sådan Overdådighed på Lundsgaard, at de slet ikke kunne forstå Nødvendigheden af at spare på Sager, der kun må udleveres mod Kort. Jeg truede Jens med Afskedigelse, såfremt han ikke holdt sig i Skinnet.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti