3. Marts 1922

Den tyske politiker Philipp Scheidemann taler i København.

Ærgrede mig over at Københavns Kommune stillede Rådhuset til Rådighed for Scheidemann, hvis Foredrag gik ud på at angribe Versailles-Freden. Det tilstedeværende Publikum gav Scheidemann Medhold skønt Danmark skylder Versailles-Freden at det har fået Sønderjylland tilbage, men Tilhørerne bestod da også mest af Tyskere og Socialdemokrater, der endnu er tysksindede, ganske som før 1914. Scheidemann nævnede en Ting, der slog mig, at der udføres for så mange Penge årligt Snedkervarer fra Tyskland, at den samlede Masse repræsenterer 1500 Snedkeres Arbejde, og der går netop 1500 Snedkere arbejdsløse herhjemme, men det Forhold kunne da endelig nok ordnes uden at Versailles-Freden blev omstødt!

Politikeren Philipp Scheidemann (1865-1939). Udateret fotografi. Det Tyske Forbundsarkiv.

Emne
Årti