3. Marts 1942

Beskyttelsesrum i København.

Det viser sig, at Beskyttelsesrummene her i København på det skandaløseste er bragte i Forfald; de anvendes til Cykelskure, Kartoffelkældre og lignende; nu er Folk i en feberagtig Aktivitet for at få Rummene i en ordentlig Stand. Det er med Beskyttelsesrummene som med Gud, Folk kommer kun i Tanke om dem i den yderste Time, når der er Fare på Færde.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti