3. November 1932

”Knud Lavard” på Odense Teater.

Aviserne er meget optagne af, at jeg bringer Axel Juels Knud Lavard, medens Teaterchefen ikke tør, Fyns Venstreblad har naturligvis nogle giftige Artikler i den Anledning med rigeligt Gift til Andreas Møller og mig. Havde 10 ekspeditioner at gøre færdig, inden jeg tog fat på Storkansleren, hvilede en Time og var så fuldstændig oplagt til jeg skulle på Teaterturen til Odense. Var først henne hos Rektor Holbechs med Tante Idas Stambog, for at rektoren som H.C. Andersen-Forsker kunne se den store Digters utrykte Digt til Tante Ida. Rektoren fortalte mig en lille morsom Historie om Biskop Engeltoft, hans Kone havet fået Trillinger: Da Jordemoderen kom ind og meldte, at der var kommet et Barn, sagde Engeltoft: ”Gud være Lovet!” Jordemoderen: ”Der er kommet et Barn til,” Engeltoft: ”Gud være takket,” Jordemoderen: ”Der er kommet et til,” Engeltoft: ”Gud Fader bevares!” Spiste på Grand Hotel, hvor jeg talte med Teateraftenens Hovedperson Axel Juel, der varmt takkede for min Assistance, jeg sagde, at jeg var ked af, at Knud Lavard skulle spilles af Adam Poulsen og ikke af Starck. Der var kommet mange Berømtheder fra København for at overvære den celebre Premiere, de fleste kom hen at komplimentere mig til, at jeg havde gjort Opførelsen af Knud Lavard mulig. Talte mest med den glatte og slebne Julius Clausen, med den skikkelige underlige Robert Neiiendam. Mest Udbytte havde jeg af at tale med Sceneinstruktør Aage Garde, jeg havde ikke truffet ham siden ved et Børneselskab her på Lundsgaard i Bedsteforældrenes Tid, da han var 6 år og jeg 12, Faderen var Distriktslæge i Kerteminde. De to Brødre Aage og Axel lignede i den Grad hinanden dengang, at kun Moderen kunne kende Forskel på dem. Aage Garde talte til mig om Iscenesættelsen af Kejseren af Amerika, som han skal besørge, han ser på Stykket ganske som jeg. Knud Lavard gjorde megen Lykke og både Digter og Komponist, Hakon Børresen, blev fremkaldte mange Gange, også Harald Slott-Møller, der havde givet Udkast til Dekorationerne: Nu slipper Teaterchef Andreas Møller næppe for at bringe Axel Juels Drama frem, nu har Odense teater været ”Prøvekluden”.

Knud Lavard på Odense Teater. Fotografi 1932. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti