3. September 1910

Paul Reimers på besøg.

Med 11 Toget rejste mine to Gæster, og jeg var alene i det store Hus. Allerup så efter den bortkørende Vogn med et døende Blik. Jeg gik ud i Marken og havde desuden en lang Forhandling i Hønseriet med Rasmus. Med Conradsen talte jeg længe oppe på Avlsgården og gik så alle Markerne rundt. Ramelsloherne er nu ankomne og allerede ganske akklimatiserede i Hønseriet. Sad et Øjeblik i Drivhuset inden jeg gik ned at tage mit 63nde Strandbad. Om Aftenen sendte jeg Bud efter Allerup for, i Henhold til mit Løfte til Paul Reimers, at trøste ham, hvilket da også lod til at lykkes. Jeg fulgte med ned på hans Værelse for at se Reimers Fotografier, der allerede stod indrammede på Klaveret.

Sangeren Paul Reimers (1877-1942). Fotografi 1919. Library of Congress, Prints and Photographs Division Washington.

Sted
Årti