30. August 1917

Den gamle lensgreves død.

Moder og jeg talte om, hvorledes vi skulle indrette vort Liv nu efter Faders Død. Uden Betænkning så soleklar og naturlig forekom Sagen mig, sagde jeg til Moder, at hun skulle have sit Hjem på Tranekær som altid, og at den Tanke, at hun skulle fordrives fra Tranekær, og hendes Ting føres bort, var mig uudholdelig. Så kom vi begge til at græde, Moder gjorde naturligvis Komplimenter, sagde, at hun ville hellere flytte til Broløkke for ikke at genere mig, men vi blev dog hurtig enige.

Lensgrevinden Johanne Ahlefeldt-Laurvig (1846-1930).Fotografi cirka 1900. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti