30. Januar 1932

”Dronning Margareta” på Odense Teater.

Skrev langt Brev til Thorvald Larsen i Anledning af de forestående Opførelser af Et Lune og Dronning Margareta, bad ham indtrængende om ikke at lade Margareta optræde nedringet og med bare Arme. Jeg mindes alt for godt Gøngehøvdingen, hvor i hin historiske Februarnat 1658 Sophie Amalies Hofdamer vandrede rundt på Københavns Volde i hvide Silkekjoler med Slæb og dybt nedringede! Fru Andersen var heroppe for at tale med mig om Korforeningens Koncert i Marts, Leopold Rosenfelds Henrik og Else skal synges. Vi talte om, hvor ærgerligt det var, at Egon Madsen skulle begynde sine Studier i København med straks at få Skarlagensfeber… Om Aftenen læste jeg Leonhard Franks Karl und Anna, som Odense Teater vil opføre i denne Sæson. – Teatret vil vist fortryde, at dets Direktør har vist den Svaghed over for Fyns Venstreblad.

Dronning Margareta på Odense Teater. Fotografi 1932. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti