30. Juni 1907

Da der ingen Brev var fra Reimers cyklede jeg inden Hans var stået op, ind til Kerteminde og afsendte følgende Telegram til Reimers med Svar betalt: Can you come the 15 July, Ahlefeldt. Nu må jeg da høre fra ham.

Sangeren Paul Reimers (1877-1942). Fotografi 1919. Library of Congress, Prints and Photographs Division Washington.

Emne
Sted
Årti