30. Marts 1917

Til begravelse.

Preben og jeg var til Grevinde Schacks Begravelse; Provst Fenger gav en meget rammen Karakteristik af den betydelige Kvinde, der nu er gået bort. I øvrigt var det hele for teatralsk, det Kongelige Teaters Kunstnere gav til Ære for deres Chefs Moder en formelig Koncert til Bedste, desuden spillede Orglet så mange Postludier, at jeg begyndte at blive bange for, at jeg skulle komme for sent til mit Præsidiemøde i Skindergade.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Årti