30. November 1939

”Ordet” på Betty Nansen Teatret.

Nu er det sket. Rusland har under det elendigste Påskud, der endnu har indledt en Krig, kastet sig over Finland. Der kom Brev til mig henne fra Hotel d’Angleterre fra Mary, som opholder sig der, medens Preben er taget til England for trods Minefaren; at rejse tilbage til Madeira; i Brevet beder Mary mig indtrængende om ikke at sælge Indboet på Broløkke; Brevet bevægede mig, og der måtte handles hurtigt, for Auktionen finder Sted på Mandag. Det er tydeligt nok Guds Finger; jeg lade mig her lede og føre af Gud, og jeg handlede hurtig og energisk. Var om Aftenen i Betty Nansen Teatret til Kai Munks Ordet. Karl Gustav var Anders; han maskerede morsomt, at Anders så pæn ud i Dagligtøjet, men komisk i Stadstøjet. Havde i Mellemakten en lang Samtale med Svend Broberg, der talte om det dybe, uudslettelige Indtryk Ruslands Overfald på Finland havde gjort på alle, han kendte, talte også med Karl Gustavs Svigerforældre, der begge var dybt betagne af de sørgelige Begivenheder.

Ordet på Betty Nansen Teatret. Fotografi 1939. Teatermuseet i Hofteatret

Årti