30. Oktober 1942

Karl Gustav Ahlefeldts overvejelser om den københavnske teaterverden.

Havde en dejlig Dag med Karl Gustav, der var smuk som en græsk Gud, og i Modsætning til sidst, glad og meddelsom, han føler det vist til syvende og sidst alligevel som en Lettelse at være blevet af med den gnavne og besværlige Kone. Han bad mig på en rørende Måde om et Fotografi af mig med Inskriptionen ”Din Fader”, et sådant havde han ikke endnu. Der var udmærket Besøg på Betty Nansen Teatret, sagde han, vel at mærke til de muntre Stykker, til de alvorlige kom der kun ganske få. Direktør Melsing bestormede stadig Karl Gustav for at få ham til Frederiksberg Teater, han søgte at lokke ham ved at love ham Romeos Rolle, så skulle den opdukkende Stjerne, Frøken Weiding være Julie. Der var mange Prøver på Betty Nansen Teatret, da Asbjørn Andersen går til Riddersalen, og hans Roller skal dubleres; hvem bliver så Markis Posa?

Skuespilleren Karl Gustav Ahlefeldt (1910-1985). Fotografi cirka 1940. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti