30. Oktober 1945

Fik et rart langt Brev fra Karl Gustav, der skriver, at man i vide Kredse venter mig til Odense, når Premieren finder Sted; han er meget bange for sin første Optræden som Hamlet. Var henne på Hollændervej, stemte naturligvis på det konservative Folkeparti.

Skuespilleren Karl Gustav Ahlefeldt (1910-1985) i Hamlet på Odense Teater. Fotografi 1945. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti