31. December 1909

Forskelligt vedrørende den københavnske teaterverden.

Var om Morgenen henne at hente 3 Hold Billetter. Graae afhentede mig i Kronprinsessegade og gik sammen med mig ud at se til Fru Graaes Grav. Så gik vi til Gammeltoftsgade, hvor Kai og Bent allerede sad og ventede på os. Kai gør et tiltalende Indtryk, han tog passende Del i Samtalen, Bent derimod sagde ikke et Ord og så dårlig, han vedgik da også efter Frokost, at han følte sig syg og hellere ville hjem. Vi andre satte ham da også af i Kronprinsessegade på Vejen med Sporvognen til Kongens Nytorv. Vi hørte Regimentets Datter til Eftermiddagsforestillingen og skiltes bagefter på Torvet. Jeg gik hen i Strandstræde for at besøge Herman Bang, der blev glad ved at gense mig. Han havde besluttet sig til at tage imod Stillingen som Sceneinstruktør på Casino på Grund af den høje Gage, 15000 Kroner, han bruger nemlig mange Penge, i øvrigt udtalte han sin Lede ved Tilværelsen og sin Foragt for Berømmelsen. Ved Middagen var den Gamle i et om muligt endnu værre Humør end de andre Dage, gjorde desuden et uroligt Indtryk. Hvor er det behageligt at det ikke gør Indtryk på mig som i gamle Dage; godt for ham og os andre at han skal nogle Dage til Tranekær på Søndag, det vil dæmpe hans Uro. Kl. 11 gik jeg ind i Palmehaven, kort forinden havde Richard Hansen telefoneret til mig om jeg ikke senere ville komme ud i Bristol til ham og Siegfried. Inde i Palmehaven traf jeg efter Aftaler Haffner og Steuglin, der er nogle Dage her i Byen. Palmehaven og Omgivelser leverede en tro Kopi af Carlton og Savoy med hvidslipsede Herrer og nedringede Damer. Af Bekendte traf jeg Zahle og Kone, Peter Nansen og Kone, Hakon Schmedes og mange andre. Nede mellem Palmerne blev der danset.

Forfatteren Herman Bang (1857-1912). Fotografi af Hans Peter Jensen 1907. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti