31. Januar 1902

Konseilspræsident J.H. Deuntzer og salget af de Vestindiske Øer.

Jeg gik ud at se til Fru Graae. I Ministeriet var der meget at gøre. Der taltes meget deroppe om de ynkelige Figur som Deuntzer gør særlig med Hensyn til de Vestindiske Øers Salg og til hans Kandidatur i Sønderbrobykredsen. I begge Spørgsmål er han som en Lus mellem to Negle, ”Politiken” og dens Kumpaner tvinge ham til Salget, og Hoffet med Damerne i Spidsen vil hindre ham deri. Han vil gerne gøre som Hoffet befaler, men tør ikke for de andre. I Landstinget gik han omkring til Højres og de 8’s Medlemmer og bad dem privat om at stemme imod Salget. Jeg ville antage det for en Anekdote ifald jeg ikke havde Faders Ord for at det var sandt, thi til ham var Deuntzer naturligvis også kommet med sin besynderlige Anmodning. Prinsesse Marie er så vred over at Øerne skulle sælges, at hun forleden sagde til Otto Benzon angående Deuntzer: ”Det er Takken jeg har fordi jeg (!) gjorde den Pjalt til Minister.” Hun har jo hidtil hængt sammen med Deuntzer som Ærtehalm i Anledning af Østasiatisk Kompagni, som begge er stærkt økonomisk interesserede i. Med Hensyn til Sønderbrobykredsen, i hvilken Deuntzer skulle stille sig, blev der telegraferet til Ritzaus Bureau at Konseilspræsidenten stillede sig som det samlede Venstres Kandidat, så terroriserede ”Politiken” ham til at bekendtgøre, at han måtte anse det som en Fornærmelse hvis nogen påduttede ham, at han stillede sig som anden end Reformpartiets Kandidat. Nu er vel hans Valg forskertset og hans Stilling som Minister vel også.

Politikeren og konseilspræsidenten J.H. Deuntzer (1845-1918). Fotografi af Mary Dorthea Frederikke Steen omkring år 1900. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti