31. Marts 1933

Brev fra Karl Gustav Ahlefeldt. 

Et meget smukt og varmt Brev fra Karl Gustav Olsen. Havde en lang Forhandling med Friis om Formiddagen. Var ude at se til Såningen, går meget langt i denne Tid og er ikke træt om Aftenen. Visit af den nye Toldforvalter og af Fru Andersen, der kom for at takke for min Støtte til Korforeningen. Glædede mig hele Dagen over Olsens Brev, som jeg gentagne Gange læste om igen, han kalder Besøget på Lundsgård en stor Oplevelse og skriver, at Samtalerne med mig har virket berigende på ham, han vil kunne leve længe på Mindet om dette Besøg, tilføjer han.

Skuespilleren Karl Gustav Ahlefeldt (1910-1985). Fotografi cirka 1940. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Sted
Årti