5. April 1915

Krigen diskuteres.

Heine og Jacobsen tog afsted halv elleve, da Vejret var yndigt, benyttedes den nedslagne Landauer. Begge var meget glade ved deres Besøg. Vi andre gik en Tur i Skovene, mest samtalende om Krigen. Haffner sagde pludselig, at han gerne ville se Russernes Indtog i Berlin, blot for at få Lejlighed til at se Kejser Wilhelm stikke af med Halen mellem Benene. Denne Mand, Ophavet til den forfærdelige Krig, er dog vist Europas mest hadede Mand. Houmark kom til Frokost, og bagefter sad vil flere Timer under levende Samtale inde i min Stue. Så en Tur til Klinten. Til Middag kom Borgmesteren, Delcomyn og H. Meyer.

Kejser Wilhelm 2. af Tyskland (1859-1941). Fotografi 1915. Library of Congress, Prints and Photographs Division Washington.

Emne
Årti