5. Februar 1914

Besøg af forfatteren Christian Houmark.

Hentede Houmark til en lang Tur om Munkebo Banke og hjem langs Odense Fjord. Vi havde det overmåde fornøjeligt og undervejs meddelte Houmark mig en detail Gangen i sit Skuespil, Grev Hans Lützow, som han arbejder på. Han fortalte mig, at Viggo Jarl brændte af Begærlighed efter at lære mig at kende. Vi kom lige hjem til Middag, bagefter læste vi for hinanden, så Billeder og musicerede. Han fortalte mig, at det Axel Jakobsenske Selskab kom til Kerteminde den 14. og med det altså Carl Groth, et nyt interessant Eventyr.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Årti