5. Oktober 1901

Åbningen af Rigsdagen.

Hvorpå jeg begav mig ind i Rigsdagskasernen for at se Kongen åbne Rigsdagen. Det skete med al mulig Pomp og Pragt, særlig har jeg aldrig set Kongen omgivet af et så stort Følge. Hele Familien var til Stede, lige fra Enkekejserinden ned til de yngre græske Prinser. Jeg fandt hele Forestillingen nærmest tragisk. At høre den gamle Konge være Talerør for de radikale Knægte, Hørup et Co og udtale det stik modsatte af hvad han i 30 År har hævdet. I øvrigt bestod Trontalen kun i en Gengivelse af Deuntzers Programtale ved Folkefesten i Kongens Have. Kongen var meget forlegen og kejtet under hele Ceremonien, hilste genert på Rigsdagsmændene, skævede op til Kongelogen, hvor Familien sad og hakkede sig kun med Besvær gennem den ganske korte Trontale. Den hele Forestilling varede kun 7 Minutter.

Kong Christian 9. af Danmark (1818-1906). Fotografi af J. Petersen & Søn efter 1880. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Sted
Årti