5. September 1917

Den gamle lensgreves begravelse.

Albert hjalp mig med at hænge Uniformen og alle Ordnerne på. Hans og jeg kørte i god Tid ned at modtage Kongen på Aasø Skibsbro, Amtmanden og Borgmesteren var der alt. Kongen kom per. Torpedobåd og blev sat i Land af en Minekran. Kongen var meget nådig og deltagende overfor mig, da han havde forestillet sine to Ledsagere, Kommandør Grove og Baron Güldenkrone for mig, steg han ind i Vognen, Amtmanden og Borgmesteren kørte foran, kongen og jeg lige bagefter. Moder tog mod Kongen på Vindeltrappen, inde i den røde Stue stod Sophy med Frøken Blumer og de 4 Børnebørn. Christian og Thyra var ved at gå i Jorden af Betagelse over at være i Stue med Kongen. Kongen og Moder trak dem tilbage til det inderste Værelse, det blev en lang Tid at konversere Adjudanterne i. Sophy, de to Adjudanter og jeg kørte først. Ved Indgangen til Kirkegangen stod Hans med Onkel Isse og Onkel William og Admiral Bardenfleth, der bragte mig en meget hjertelig Hilsen fra Enkedronningen. Så kom Vognen med Kongen og Moder, jeg førte dem op til Kirken, hvor vi sad i Herskabsstole sammen med Hans, Sophi og Admiralen. Familien sad i Koret. Præstens Tale var ikke lang, men han gentog den ude ved Kapellet. Kongen var meget nådig imod mig på Tilbageturen til Aasø, spurgte åbent om mine Fremtidsplaner, talte med meget Venskab om Preben og bad mig være god mod Onkel Isse. Da Kongen var sejlet afsted, kom alle de andre Deltagere i Ceremonien ud til Aasø for at sejle tilbage til Svendborg med det Skib, jeg havde lejet til at føre Deltagerne frem og tilbage, jeg havde også ladet servere Frokost til dem ombord, på Kroen i Tranekær var der dækket til 1800. Hans og jeg trykkede de fleste i Hånden og var begge meget lettede da vi kunne køre tilbage og sidde hyggeligt sammen med den søde Moder.

Politikeren og lensgreven Christian Ahlefeldt-Laurvig (1844-1917). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti