6. Maj 1929

Kongen og regeringsskiftet.

Kai fortalte, at Petersen Dalum havde fået Brev fra Madsen-Mygdal med Beretning om det sidste Møde mellem Kongen og det afgåede Ministerium. Kongen havde [havde] grædt meget – Mygdal viste dog den Selvkritik ikke at tro, det var af Sorg over at skulle skilles fra ham men ved Tanken om at skulle Samarbejde med de Kabylere, der nu sidder ved Roret! Det er virkelig også for galt, at Kongen skal trækkes med Zahle, der har været så uforskammet imod ham! Hvor har jeg ondt af Kongen.

Kong Christian 10. af Danmark (1870-1947). Udateret fotografi af Peter Elfelt. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Sted
Årti