6. Marts 1896

Der lå tre Breve til mig fra Moder, alle fulde af Kærlighed. Det sidste indeholdt Meddelelsen om at det nu var lykkedes Henny Moltke ved sit Koketteri at fange Wedell-Neergaard, nu er de forlovede. Skæbnen har dog været mig nådig at den vendte det således, jeg var jo rimeligvis blevet ulykkelig med det Pigebarn. Jeg føler mig ordentlig ligesom lettet!

Lensgrevinden Johanne Ahlefeldt-Laurvig (1846-1930). Fotografi cirka 1900. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti