6. september 1910

Landstingsvalg i Danmark.

Da vi kom hjem, sad den Gamle og var meget optaget af, at Fynboerne havde måttet krybe til Korset og bede ham om at modtage Genvalg til Landstinget, da det ikke var muligt [at] opdrive en dertil egnet Godsejer på hele Fyn. Den Gamles Forfængelighed var åbenbart smigret, han tænkte formodentlig på Protestmødet i Odense 1900. At Schaffalitzky nu et Par Dage før Valget, efter det meste af sit Liv at have ageret Politiker, trækker sig tilbage efter pludseligt at have opdaget, at han ikke egner sig for det politiske Liv, er ganske komisk.

Politikeren og lensgreven Christian Ahlefeldt-Laurvig (1844-1917). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Sted
Årti