7. August 1914

Belgiernes Sejr ved Liège. 

Alle hvem man taler med er glade over Belgiernes Sejr ved Liège og under Tyskerne den Ydmygelse at blive afbankede af det lille Folk. Jeg selv er i en vis Vildrede med mine Sympatier, jeg har mange og kære Venner i Tyskland og jeg elsker tysk Åndsliv, men jeg er dansk til det yderste, jeg henlevede min Barndom på en Tid da Danmark blødte under Sårene fra 64, jeg har sørget over Preussernes ilde Behandling af Sønderjyderne, derfor ønsker jeg Tysklands Fjender Sejren, og den er vel sikker nok.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti