7. Februar 1920

Genforeningen.

Der var langt Brev fra Hans Ehlers fra Sønderborg, der uden mange Omsvøb lod mig forstå, at han ”som Beboer af Als og Søn af en flensborgsk” Fader ikke kunne dele min Glæde over Sønderjyllands Løsrivelse fra det tyske Fædreland. ”Durch die” Blumen lod han mig forstå, at de Sønderjyder, der stemte for Danmark, gjorde det på Grund af Krigens tragiske Udfald og de ulykkelige Forhold i Tyskland. Hvad mig selv angår begynder jeg at ængstes for et eventuelt Forbund mellem Rusland og Tyskland, de Allieredes tåbelige og afskyelige Fordring om Ret til at afstraffe 900 Tyskere med Kejseren i Spidsen kan nemt drive Tyskland til sligt Fortvivlelsens Skridt.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Årti