7. Januar 1920

”En Skavank” på Det Kongelige Teater.

Så i Det Kgl. Teater Goldschmidts En Skavank med Mantzius som Prokurator Severin, både interessantere og morsommere fandt jeg Det Kongelige Teaters nye Kraft Bertel Krause, han er den første siden Olaf Poulsens Afgang, der virkelig kan fremkalde Latter. Christian Rantzau sad ved Siden af mig, han havde lige haft Besøg af Søsteren, Grevinde Platen-Hallermund med de 3 Sønner, der alle havde været med i Krigen.

Skuespilleren Bertel Krause (1880-1924). Fotografi 1917. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti