7. November 1927

Ellen Becks koncert.

Var til en pragtfuld Koncert, Ellen Becks. Forbavsende, at hun, der nu nærmer sig de 60, har bevaret sin Stemme så godt, hun kan synge alle vore andre Sangerinder sønder og sammen, hun har den store Stil, både hvad det sanglige og hvad Teksten angår. Enkelte klæder den moderne Dragt, deriblandt Ellen Becks kraftige, lidt mandhaftige Skønhed. Havde den Glæde at sidde ved Siden af Fru Nina Grieg, der var meget optaget af min nye Bog, idet hendes Moder var født og opvokset i Tranekær som Datter af en af Generalens Musicis. Jeg talte i Anledning af Ellen Becks Fremførelse af Heises Gudrun om det uretfærdige i at Heise var ganske ukendt udenfor Danmark, Fru Grieg hævdede kraftigt, at man måtte være dansk eller have levet i Danmark for at forstå Heise, hun fandt det meget mere besynderligt, at Hartmann ikke var kendt udenfor sit Fædreland. Publikum sad og stirrede under Pauserne på Fru Grieg. Talte med Ellen Bille Brahe, der var der med sin uadskillelige Veninde Saima Neovi.

Sangerinden Ellen Beck (1873-1953). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Årti