9. April 1911

Forfølgelse af homoseksuelle i Danmark.

Var til Konfirmationsmiddag for Bent hos William. Det er det sidste af Bedstefaders Børnebørn, der bliver konfirmeret. Jeg havde den nydelige og elegante Grevinde Alice Danneskjold, født Hasselbalch til Bords, forbavsende så hurtigt hun har fundet sig til Rette med sin Fornemhed. Grev Holstein-Holsteinborg holdt Talen for Konfirmanden – pænt og fornuftigt og uden Spor af Religiøsitet. Samme Holstein talte jeg en Del med bagefter, han var mest optaget af de store Folkemøder, som han har sammenkaldt og ved hvilke der agiteres mod Autoriteternes Lemfældighed overfor de Homoseksuelle. Skade at den 2den store Homoseksuelaffære er kommet op netop nu, hvor Kriminalisterne havde begyndt at arbejde på en Fjernelse af den Paragraf i Straffeloven, der sætter Straf for Homoseksualisme, det skulle frem ved Retsreformen. Ulykken er blandt andet den, at vore ligesom i Berlin er optrådte med Uforsigtighed, ja man kan godt sige Afficherne.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Sted
Årti