9. August 1945

Forskelligt vedrørende Teater.

Karl Gustav kom op til mig brunet af Hornbæks Sol og af det salte Vand deroppe; han var kærlig imod mig og glad; meget opsat på, at jeg skulle støtte Allé-Scenen, Heger havde bedt ham så meget derom; jeg må til gengæld for den eventuelle Støtte få Yrsa og Ristes Rust opført. Den sidste Aften, Karl Gustav spillede i Hvis et Folk vil leve, besvimede en Dame af Sindsbevægelse; hun blev båret op af Scenegarderobetrapperne, og der kom Overlæge Rydgård med Damen ind i Karl Gustavs Garderobe, han præsenterede sig som ”Deres Søns Læge”. Direktør Rungwald havde bedt Karl Gustav meget indtrængende om at sørge for, at jeg kom til Odense for at se Hamlet. Henning Jensen skal sætte i Scene. Karl Gustav var glad ved Besøget hos Astrid, hos hvem han havde truffet Åge Dons. – Ret betænkt vil Niels Bohr vist en Gang i Tiden vise sig som Vestens største Morder; foreløbig har han i går ved sin Opfindelse bragt Verdenskrigen til Afslutning. Megen Arbejdsløshed vil Atombomben fremkalde, blandt andet mellem Kulminearbejderne og Arbejderne ved de elektriske Værker.

Skuespilleren Karl Gustav Ahlefeldt (1910-1985). Fotografi cirka 1940. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti