9. December 1942

Forskelligt vedrørende teaterverdenen.

Bladene beskæftiger sig meget med Interviews, blandt andet med mine Udtalelser om Fru Betty Nansen og en Professor Sæs Forelæsninger… Det var uhyggeligt med Luftalarmer i går, der var noget knugende ved den lange Tone, og nu var det så længe, men blev siddende roligt og læste. Karl Gustav tilbragte hele Aftenen hos mig; han er meget optaget af Prøver på Frederiksberg Teater og har helt afbrudt Forbindelsen med Betty Nansen Teatret.

Skuespilleren Karl Gustav Ahlefeldt (1910-1985). Fotografi cirka 1940. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti