9. Juni 1945

Karl Gustav Ahlefeldt og teatret.

Arbejdede på Storkansleren. Besøg af Starck, der klagede over, at Karl Gustav ikke arbejdede med at fordre sin Teknik, der var meget mangelfuld, navnlig var hans Diktion slet; han arbejdede ikke nok og misbrugte sin rigeligt tilmålte Fritid til at solde. Stark sagde meget rigtigt, at min Søn kunne ikke længere spille på sin Ungdom og sin Charme, nu, da han er ude over sin første Ungdom, råde[de] mig til at få Karl Gustav til at tage regulære Timer i Talens Kunst, så han ikke blamerede sig i Odense, hvor man var meget kritiske. Starck talte om vores Skuespilleres pjankede Tyskerhad og om, hvor langt bedre de tyske Teatre var end de danske, navnlig er, eller var, de tyske Skuespillere i Besiddelse af ”das Können”, men blandt alt det, de Allierede have ødelagt, er også alle Tysklands Teatre. Var til Symfonikoncerten i Tivoli og hørte Gades Ossian-Ouverture og Johan Svendsens første Symfoni.

Skuespilleren Hans Starck (1888-1961) i teaterkostume. Fotografi 1934. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti