9. Marts 1917

Den lange vinter.

Den unge Maler Hempel kom med forskellige Billeder, som Faderen havde bestilt til dørfyldninger på Tranekær, Preben engagerede ham straks til at male og tegne med Ingegerd, der synes at røbe Evner; Onkel William kom til Frokost. Den uendelige Vinter. Sneen vælter ned, Magistraten har ganske opgivet at få den kørt bort. Forældrene kørte mig i Automobilet hen til Skindergade, vi sad et Par Gange fast i Snedriverne, blandt andet på Gråbrødretorv. Calberg og jeg måtte vente længe på Generalkonsulen, da hans Automobil ikke kunne komme frem for Sneen, og han måtte bestemme sig til at gå den lange Vej trods sin Sygdom.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Sted
Årti