1. April 1936

Karl Gustav Ahlefeldt kommer på besøg.

Arbejdede på Storkansleren. Kl. 4 ¼ kom Karl Gustav fra Prøven på Leck Fischers nye Stykke Barnet ude på Betty Nansen Teatret. Jeg spurgte Karl Gustav om han ville kalde mig Frits og sige Du til mig, jeg var stærkt grebet, da jeg sagde det til ham, og han var synlig glad over det, han syntes ikke helt uforberedt på det. Jeg var meget lykkelig over hans Nærværelse og lyttede til hans smukke bløde Stemme, vi blev enige om at betragte hinanden som Plejefader og Plejesøn. Hele Resten af Dagen tilbragte jeg under Indtrykket af den store Begivenhed. 

Skuespilleren Karl Gustav Ahlefeldt (1910-1985). Fotografi cirka 1940. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti