1. Februar 1902

Ida Marie Bille fortæller om livet i Hamburg i 1840’erne.

Jeg spiste med Moder og Frøken Blumer og var bagefter med Moder henne hos Tante Ida. Tante Ida fortalte meget interessant om den Tid, da hun var Gesandtfrue i Hamburg, det var fra 1844-48. Hun og manden havde boet på Hjørnet af Dammtorstrasse og Jungfernstieg. Diplomaterne havde ikke holdt videre sammen, af hamburgske Familie havde hun især omgåedes Familierne Rücker og Zenisch. Hertugen af Augustenborg og Prinsen af Nør havde de haft meget Samkvem med og var jævnligt i Besøg på Nør. De to Fyrstinder var meget stolte, den mest sympatiske var Prinsessen af Nør, men hun var svagelig, Hertuginden af Augustenborg havde, medens hun en Gang i Året 48 opholdt sig på Streits Hotel i Hamburg [havde hun] ladet Dannebrog lægge på Trappen for at hun kunne trampe på det. På en Køretur, som Tante Ida og hendes Mand havde gjort i Foråret 45 sammen med Prinsen og Prinsessen af Nør havde Prinsen sagt noget meget uartigt om Danmark, Prinsessen bemærkede dertil spøgende ”Tag Dig i Agt, Kammerherre Bille fortæller det nok i sin næste politiske Rapport.” Derefter svarede Onkel Bille: ”Nej. Deres Højhed kan være rolig, i mine Rapporter fortæller jeg kun Nyheder.”

Adelsdamen og hofdamen Ida Marie Bille (1822-1902). Udateret fotografi af Hansen & Weller. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti