1. Februar 1917

Besøg af Hans Starck.

Starck kom halv tre og blev straks ført ind i min Stue, hvor han fik noget Te og så på mine Billeder, bagefter gik vi mine Kunstsager igennem i de andre Stuer og gik så ud i Sneen, en god lang Tur i Haven, op på Avlsgården, hvor vi var inde hos Køerne. Starck ser med Interesse på Landvæsenet, han er i det hele taget meget vågen, jeg mærker slet ikke de tyve Års Forskel i Alder og den forskellige Samfundsstilling, han påpegede imidlertid begge Dele som Hindring i Udvikling af et nærmere Forhold mellem os. Vi så til Plejebørnene, var oppe på Klinten, ned i Holme Skov og hjem ad Nyborg Landevej. Han er vant til at færdes længe til Fods, han har været Soldat i 21 Måneder og er desuden fra Landet. Hans Fader er Håndværker ved Fredensborg, megen Natursans har han og bruger sine Øjne godt.

Skuespilleren Hans Starck (1888-1961) i teaterkostume. Fotografi 1934. Teatermuseet i Hofteatret.

Sted
Årti