1. Marts 1889

Frits Ahlefeldt-Laurvig længes efter den københavnske teaterverden.

Det er nu igen begyndt at gå godt i Græsk. Mathiesen har givet os fri både for Fransk og Stil til den første Dag efter Fastelavnsfesten. Ferien begynder i Morgen og varer til Onsdag Klokken 8, jeg glæder mig umådeligt til den, til at være nogle Dage i København, gå i Teatrene, jeg håber i Privatteatrene, hvor jeg i Reglen morer mig bedre end i Det Kongelige, særlig Dagmarteatret med de to Wieher, som er de to Skuespillere, jeg synes ubetinget bedst om. Overhovedet det at være i København holder jeg så meget af, og nu at være nogle Dage er meget bedre, end disse enkelte Søndage. Altså i Morgen.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Udateret fotografi. Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti