1. November 1893

”Kunstnere” på Det Kongelige Teater.

Spiste med Preben hos Moder og var til en ny Fiasko på det kgl. Teater; det var Premieren af Gunnar Heibergs Kunstnere, noget elendigt Makværk, der blev hysset til døde af Publikum. Jeg var siddende ved Siden af Kammerherre Fallesen, med hvem jeg talte en hel Del, han sagde blandt andet at han var meget glad ved Herold. Nederlaget i Aften lod til at gøre et stærkt Indtryk på ham. Jeg talte også med Højesteretsadvokat Liebe, der beklagede sig over Faders Fraværelse fra Landstinget.

Teaterdirektøren Edvard Fallesen (1817-1894) som ældre. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti