1. Oktober 1928

Minder om kong Christian 9.

Frøken Wedel-Heinen var her på en to Timer lang Visit, hun fortalte mig Grunden til det i sin Tid meget omtalte Morskab mellem Kong Frederik den ottende og Hegermann. Lige en Dag før Hegermanns skulle tiltræde Posten som Gesandt i Stockholm, var Gehejmerådinde Hegermann oppe hos den daværende Kronprinsesse og får af en af hendes Hofdamer at vide, at under Kronprinseparrets forestående Stockholmrejse skal Forlovelse deklareres mellem Prins Carl af Sverige og Prinsesse Ingeborg. Fra Kronprinsessen går Fru Hegermann direkte hen til Christian den niende og er uforsigtig til at fortælle ham hvad hun lige har hørt; Kongen får et heftigt Vredesanfald, dels fordi Kronprinsen har talt om Ægteskabsplanerne uden at spørge ham om Forlov, dels fordi Kronprinseparret vil rejse med deres Datter til Stockholm og byde hende frem i Stedet for at lade Prinsen komme til København og fri. Kongen går sporenstregs over til sin Søn og skælder ham sådan ud, at Folk udenfor på Amalienborg Plads kan høre det og Rejsen til Stockholm beordres udsat.

Kong Christian 9. af Danmark (1818-1906). Fotografi af J. Petersen & Søn efter 1880. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Sted
Årti