10. December 1890

”Frøken Nitouche” på Folketeatret og ”Frøken Cancan” på National.

Fra Manuduktøren, hvor jeg ikke kunne et levende Ord, gik vi til Niels Juelsgade, hvor vi traf Onkel Preben og Sigismunda Schulin. Så kørte vi med Moder, Hans og Frøken Blumer hen til Nørre Farimagsgade for at de alle kunne hilse på Graaes. Fru Graae serverede Chokolade med Flødeskum, hvilket særlig behagede Hans. Moder kørte lidt efter for at se til Frøken Holst medens de to andre blev her indtil vi gik hen at tage Marquisfrakke på og efter at have bestilt en Droske, kørte dem tilbage. Vi spiste elleve sammen på Hotel d’Angleterre, det var næsten alt, hvad der kunne krybe og gå af Slægten Ahlefeldt. Bagefter var vi inde i et af Rygeværelserne og drak Kaffe sammen med Greve og Grevinde Danneskjold Gisselfeldt og Døtre, Grev Mogens Frijs og Baron og Baronesse Rosenkrantz. Så var hele Reden, Hans med, til Nitouche. Fru Wiehe var om muligt sødere og Kolling morsommere end nogensinde. Vi så Baron Juel-Brockdorff og Damkjær. Så gik Preben og jeg i ”National” og kom til at sidde sammen med Onkel Preben, Onkel Joachim og Tante Louise. Vi så Frøken Cancan. En Replik var uhyre vittig og gjorde stormende Lykke: Pigen i Fru Storks Pensionat siger til en ældre Herre: ”Her kan de ingen Bajer få, det er et anstændigt Pensionat, her kommer ingen Mandfolk - - uden om Natten.”

Skuespillerinden Charlotte Wiehe-Berény (1865-1947) i Frøken Nitouche på Folketeatret. Fotografi 1890. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti