10. Januar 1920

Genforeningen.

I dag ratificeres Freden, og vi begynder at kunne tælle Dagene til vi efter 56 Års Forløb skal have Sønderjylland tilbage. Var oppe hos Manthey-Wagner at drøfte forskellige Sager vedrørende Sønderjylland. Spiste hos Haffners sammen med Auditør Withusen og hans Søstre samt Halvbroderen Eigil Fröhlich, alle sammen begavede og ejendommelige Mennesker. Frøken Withusen kom med den Bemærkning, at der måtte forestå os Ulykker og svære Tider her i Danmark; for ellers var det en Afvigelse fra Livets Gang, vi havde lige siden 1914 levet i et uforstyrret Velvære og ikke mærket det mindste til de Lidelsens Tal, som Krigen og Revolutionerne havde påført den øvrige Verden, vor Lykke kulminerede nu med Genforeningen med Sønderjylland, hun fandt der var noget halvvejs uhyggeligt ved al den Lykke, som overgik os, når man så hen til hvad Belgien har lidt og hvad Wien nu lider. Og Præsterne taler endda om, at Verdenskrigen var Vorherres Straffedom, er vi Danske da bedre end Belgiere og Østrigere?

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Årti