10. September 1945

Befrielsen.

Arbejdede på Storkansleren. Havde Besøg af Fru Andresen, der fortalte, hvor mange Ubehageligheder, hun havde hjemme i Kerteminde som Følge af Datterens Besøg. Hun blev beskyldt for at være tysksindet, fordi Datteren er gift med en Tysker, og når Børnebørnene talte tysk blev der vrænget af dem; navnlig Frihedskæmperne havde været ubehagelige. Den femte Maj var deres Fører, Oluf Bille-Brahe fra Risinges Søn, kommet brølende ind på Borgmesterkontoret og uden at hilse hverken på Andresen eller Konen havde han i brøsig Tone spurgt, om Borgmesteren kunne garantere for Ro og Orden, ellers ville han og hans Frihedskæmpere tage Kommandoen; det var dog noget frækt over for Byens øverste Embedsmand; det hele var imidlertid gået roligt af, med undtagelse af fem Kertemindepiger, der var Kærester med tyske Soldater, var blevet ført rundt i Byen med afbarberet Hår, Folk havde spyttet på dem. Der var megen Vrede stadig over, at Oberstløjtnant Holbeck ikke havde ladet fyre på Tyskerne dengang de besatte Byen for et Par År siden; Obersten havde bagefter sagt til Borgmester Andresen, at [han] havde han gjort det, var Kerteminde blevet lagt i Grus, men han bliver, ladet det til, afskediget.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Sted
Årti