11. Februar 1940

Et koldt eller varmt bad om morgenen.

Direktør Harbo kom og meddelte mig, at når jeg skulle have mit ugentlige varme Bad, ville der blive bragt kogt Vand op til mig med Elevatoren, de andre Dage tager jeg helt koldt Bad. Jeg blev meget glad ved den Meddelelse, for alle Varmtvandsapparater i Byen er beordrede lukkede indtil sidst i Marts. Den obligate Temperatur af 14½ Réaumur kan jeg også godt finde mig tilrette med.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti